Merserize

Mercerized

Merserize pamuk bazen inci pamuğu veya incili pamuk olarak adlandırılır. Bu, parlaklığını artırmak için başlıca bir dizi işlemden geçirilmiş pamuk ipliği veya kumaştır. Kumaş Merserizasyonu, boyalar ve çeşitli kimyasal apreler için kalıcı olarak daha büyük bir afinite kazandırmak için pamuklu kumaşlara uygulanan kimyasal bir işlemdir. Merserize etme ayrıca, kullanılan yönteme bağlı olarak, pamuklu kumaşa daha yüksek gerilme mukavemeti, daha fazla emicilik özelliği ve genellikle yüksek derecede parlaklık verir. Bu işlem kostik soda kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, liflerin kasılmasını ve şişmesini belirler. Lifler saydam hale gelirler ve gerilme mukavemetlerini artar, ancak eğilme ve burulma mukavemetleri azalır. Lifin fasulye benzeri bölümü önce eliptik, sonra da dairesel hale gelir, bu da ışığın daha iyi yansımasını sağlar ve buna bağlı olarak parlaklık artar. İşlem genellikle 28°- 30° Be(bom)’ (yaklaşık 270- 330 g/1)’de kostik soda ile gerilim altında gerçekleştirilir. Konsantrasyon 24° Be'(bom)’dan düşükse, işleme kostikleştirme adı verilir ve boyama sıvısının kumaşa nüfuz etmesinin arttırılması amaçlanır.
Alkali ortamlarda stabil merserizasyon ıslatma maddelerinin eklenmesi, likörün 15 ila 20°C arasındaki bir sıcaklıkta düzgün bir şekilde emilmesini sağlar. İşlem gerçekleştirildikten sonra alkalinite, seyreltilmiş bir asit çözeltisi kullanılarak hemen nötralize edilmelidir. Kimyasal açıdan alkali selüloz ilk oluşan malzemedir. Hidroselüloz, suyla tekrar tekrar yıkandıktan sonra oluşan bir sonraki malzemedir. Bu, doğal selülozdan daha reaktiftir. Pamuğun ıslanması, tüylü ve yünlü bir görünümden kaçınmak için gerilim altında tutulması gereken malzemenin büzülmesini gerektirir. Merserizasyondan sonra ışığın düzgün yansımasını sağlamak için lifler merserize işlemine tabi tutulmadan önce yakılır. Bu, aksi takdirde merserizasyon sürecini engelleyebilecek tüylerin ve uç liflerin giderilmesini sağlar.