Çevre Dostu Üretim

DAHA YEŞİL BİR GELECEK

Daha yeşil bir geleceğe doğru adım atmanın gururunu yaşıyoruz…

Çevre yönetimi konusunda bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Görmek istediğimiz değişikliklerin bizimle başladığının farkındayız ve kendi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemimizin yanı sıra Kimyasal Yönetim Politikamızın da bu değişikliklerin bir parçası olmasını istiyoruz. Size daha iyi bir çözüm ortağı olmak için kendimizi eğitiyor, geliştiriyor ve hedefler belirliyoruz.

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemimizi periyodik olarak gözden geçiriyor, değişen koşullara göre aksiyonlar alarak çevre ve enerji performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz.

Periyodik eğitimlerle çalışanlarımızı çevre ve enerji sorumluluğu konusunda bilinçlendiriyoruz. Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kirliliği önlüyor, çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz. Gelecekteki üretim süreçlerimizde çevresel önlemleri alıyor, enerji kullanımını “milli değer” olarak görüyor ve verimli kullanmaya çalışıyoruz. Enerji ve Çevre hedeflerimize ulaşmak için gereken tüm bilgileri ve kaynakları sağlıyoruz. Verimliliği artırıcı projeler üretiyor ve uyguluyoruz. Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirerek doğanın yeniden köklenmesine ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Enerji Verimliliği Önlemlerimiz

  • 1 kW/kg enerji tüketiyoruz.
  • 8000m2 alan güneş panelleriyle kaplandı. Bu şekilde enerjinin %15’ini kendimiz üretebileceğiz.
  • 2021 yılında yüksek enerji verimliliğine sahip 2 adet kompresör satın alındı. Böylece, eski kompresörlere göre elektrikte %4-6 oranında bir avantaj elde edildi. 2022 yılında 1 adet daha satın alınmış olup, toplamda 3 kompresör kullanılmaktadır.
  • Tesiste kullanılan elektrik ısıtmalı sanforlar buhar ısıtmalı sisteme dönüştürülerek elektrik tüketiminde avantaj sağlanmıştır.

Kimyasal Yönetim Politikası

Nuryıldız olarak, üretimimiz sırasında kullanacağımız kimyasalların satın alınması, taşınması, depolanması ve kullanımı ile kullanım sonrasında oluşacak tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymayı ve Örgü, Boya, Apreleme ve Dijital Baskı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bu konudaki müşteri beklentilerini karşılamayı taahhüt ediyoruz.

Müşterilerimizin Güvenini Sağlamak;
Müşterilerimizin Güvenini Sağlamak;
Satın almadan üretim ve dağıtıma kadar ilgili tüm süreçleri kapsayan kimyasal yönetimimizi güçlendirmek, toplum ve çevre için güvenli ve dost ürünler tedarik etmek. Ürünlerimizdeki kimyasallar hakkında talep edildiğinde müşterilerimize bilgi vermek.
Bütün Çalışanlarımızın Güvenliğini Sağlamak;
Bütün Çalışanlarımızın Güvenliğini Sağlamak;
Kimyasal maddelerin tüm tehlikelerini belirleyerek ve kimyasal risklerin sürekli olarak azaltılmasını sağlayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek. Kimyasal maddelerin taşınması sırasında olası tehlikelere karşı koruma ve farkındalığı artırmak için çalışanlara uygun taşıma teknikleri konusunda eğitim sağlamak.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci için Dürüstlük Girişimleri;
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci için Dürüstlük Girişimleri;
Kullandığımız kimyasalların sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini anlamak ve yönlendirmek. Kullanılan miktarı en aza indirmek için kimyasalları mümkün olduğunca verimli kullanmak. Çevre için tehlike oluşturan maddelerin kullanımının yerini alabilecek alternatif teknolojileri takip etmek.

Yakıt Kullanımında Çevreci Tutumumuz

Daha yeşil bir gelecek ve daha temiz bir çevre için bir diğer önlem alanı da yakıt kullanımıdır. Çevremizde ve dünyamızda yaratmak istediğimiz üretim ve gelişimden önce kendi sahiplerimize inanarak, üretim süreçlerinde aşırı yakıt tüketimini önlemek için aldığımız enerji hedeflerini geliştiriyoruz. Bu projeler kapsamında;
  • Doğal gaz kullanımımızı azaltmak için biyokütleyi katı yakıtlı bir kazanda yakmaya başlıyoruz.
  • 1 m3/kg doğalgaz tüketiyoruz.
  • Kumaş kurutma bölümünde doğalgaz tüketimini azaltmak için SANTEX kurutucu satın aldık. Sonuç olarak makinelerin kurutma maliyetini ram makinelere göre %10-15 azaltmayı hedefliyoruz.

Bilim ve Teknolojiden Güç Alıyoruz

Tekstil ve moda sektörünün çevreye verdiği zararı azaltmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında yenilikçi bir yaklaşım benimsedik ve sürdürülebilirliğe önem verdik.

Aldığımız her eylem için bilim ve teknolojiden güç alıyoruz ve daha iyi bir gelecek üzerinde olumlu bir etki yaratmamızı sağlayan yenilikleri teşvik ediyoruz. Doğanın ve teknolojinin sürükleyici güçlerini kullanarak yeni estetik ve çözümler hayal ediyoruz. Kimyasal kullanımının azaltılması, yenilenebilir hammadde kullanımının artırılması ve onarılmış hazır giyim ürünlerinin üretiminin desteklenmesi, sürdürülebilirliği sağlamak için ürettiğimiz en önemli çözümlerden birkaçıdır. Doğanın yeniden kök salmasına destek olurken insanlığın ilerlemesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

İŞ ALANLARINDA EŞİTLİĞE İNANIYORUZ

Nuryıldız olarak, iş yeri eşitliğine inanıyoruz ve bu eşitliği, tüm çalışanlarımıza sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha çok kadının iş hayatında çalışması gerektiğine inanıyor ve kadınları, iş hayatlarında destekliyoruz. Bu doğrultuda, bünyemizdeki kadın çalışan sayımızı istikrarlı bir şekilde artırmaktayız. Çalışanlarımıza saygı duyuyor, herkesin özgür ve eşit çalışabileceği bir ortam yaratıyoruz.