Boyama

Boyama

 Boyama, istenen renk haslığı ile renk elde etmek için lifler, iplikler ve kumaşlar gibi tekstil malzemelerine boyaların veya pigmentlerin uygulanmasıdır. Boyama genellikle boyalar ve kimyasallar içeren özel bir çözelti içinde yapılır. Sıcaklık ve zaman, boya moleküllerinin emilim, yayılma veya bağlanma yoluyla liflere nasıl bağlandığını kontrol eden temel faktörlerdir. Bir boyanın birincil kaynağı, geleneksel olarak hayvanlardan veya bitkilerden çıkarılan boyalarla doğa olmuştur. Ancak 19. yüzyılın ortalarında insanlar daha geniş bir renk yelpazesi elde etmek ve boyaları daha yıkanabilir ve dayanıklı hale getirmek için yapay boyalar geliştirmişlerdir. Farklı boya sınıfları, farklı türdeki liflerde ve tekstil üretim sürecinin farklı aşamalarında kullanılır. Bu, giysileri tamamlamak için iplik ve kumaştan geçen gevşek lifleri içerir. Boyama, tekstil üretim sürecinde çeşitli aşamalarda uygulanabilir. Bir ürünün boyanma aşaması, kullanım amacına, üreticiye maliyetine, istenen görünümüne ve mevcut kaynaklara bağlı olarak değişir. Boyama yöntemleri, çeşitli şekillerde tanımlanabilir:

Dope boyamada, pigmentler lifler ekstrüde edilmeden önce polimer çözeltisine eklenir. İşlem, boyanmış liflere mükemmel haslık özellikleri sağlar. Dope boyama sadece sentetik liflere uygulanır. Dope boyama yöntemi aynı zamanda çözelti boyama ve 'kütle reklendirme’ veya ‘renklendirişmiş kütle’ olarak da bilinir. Sınırlı renk seçeneklerine sahiptir.

In fiber dyeing, dyeing occurs at the fiber stage before being spun into yarn and the method is also called stock dyeing. A melange or medley is an example of this.

İplikler, kumaş üretilmeden önce boyanır. İplik boyama çileler veya paketler halinde yapılır. Paket boyama, ipliklerin bir boya teknesine yerleştirilmiş delikli koniler üzerine sarıldığı bir yöntemdir. Boya çözeltisi daha sonra alternatif olarak içten dışa doğru ve tersi şeklinde itilir. Çizgili, desenli (kareli) ve jakarlı tasarımlı kumaşlar buna örnek olarak verilebilir.
Boyasız ipliklerle kumaşlar üretildikten sonra parça boyama işlemine geçilir. Katı boyalı kumaşların çoğu parça boyama yöntemi ile boyanmakta olup, malzemelere parça boyalı da denilmektedir.
Giysi boyama işlemindeki giysiler, boyasız ancak boyamaya hazır kumaşlardan yapılmıştır.