Çevre Dostu Üretim

Nuryıldız;

Reverse osmos
 tesisiyle, üretimde daha az kimyasal ve boya kullanmakta ve böylelikle çevreye zarar indirgenmekte, buhar üretiminde de reverse osmos suyu kullanarak suyun daha fazla konsantre olması sağlanmakta ve böylece su, enerji ve boya kimyasal  tasarrufları elde edilmiş olmaktadır.

Buhar jeneratörleri
 ile yüksek emniyette iş güvenliği sağlanmakta, verimli buhar üretimi gerçekleştirilmekte, yüksek buhar kalitesi ve kimyasal kullanımında tasarruflar elde edilmektedir.

Kojenerasyon
 ile elektrik ve ısı enerjisi sağlanarak; kalite ve ekonomik katkı kazanılmakta ayrıca yakıt rezervlerinin azaldığı günümüzde çevre ve ekonomiye katkımızı sürdürmekteyiz.

Isı geri kazanım tesisimiz ile yakıt tüketimini azaltmakta, termal kirliliğin önüne geçilmekte, daha kısa sürede proses gerçekleştirmekte ve ekonomik tasarruf elde edilmektedir.

Atık Su Arıtma Tesisimiz
 ile yasal mevzuatlar çerçevesinde atık suları çevre ve insan sağlığına zararsız hale gelecek şekilde arıtmakta, zararlı kirletici parametreler limit değerlerin altına indirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilmekte ve bu sayede çevre ve insan sağlığına katkı temin edilerek gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlanmaktadır.

Atıklar lisanslı geri kazanım kuruluşlarına verilmekte olup böylelikle geri kazanım/bertarafı sağlanmakta ve çevreye zarar vermesi engellenmiş olmaktadır.

Nuryıldız, üretiminin her aşamasında “Doğaya dost, insana saygı!” ilkesinden hareketle belirlediği çevre politikasını;

  • Kirliliği kaynağından önleyerek, katı, sıvı ve gaz atıklarımızı en aza indirmek için; tüm proseslerimizde, hedefler belirleyerek takip etmek.
  • Boya, kimyasal, su, elektrik ve doğalgaz tüketimimizi en aza indirmek.
  • Çevre Yönetim Sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek, değişen şartlara göre aksiyonlar alarak çevre performansımızı yükseltmeye çalışmak.
  • Enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
  • Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmaktır.

İlgili Çevre ve Enerji yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere uymayı, bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer sanayi kuruluşları ile çalışmayı ve işbirliği yapmayı, gelecek için tüm faaliyetlerimiz esnasında çevreye olumsuz etkilerimize karşı önlem almayı, taahhüt ederiz.