Çevre Dostu Üretim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

cevre-dostu-05
Nuryıldız;

Reverse osmos
 tesisiyle, üretimde daha az kimyasal ve boya kullanmakta ve böylelikle çevreye zarar indirgenmekte, buhar üretiminde de reverse osmos suyu kullanarak suyun daha fazla konsantre olması sağlanmakta ve böylece su, enerji ve boya kimyasal  tasarrufları elde edilmiş olmaktadır.

Buhar jeneratörleri
 ile yüksek emniyette iş güvenliği sağlanmakta, verimli buhar üretimi gerçekleştirilmekte, yüksek buhar kalitesi ve kimyasal kullanımında tasarruflar elde edilmektedir.

Kojenerasyon
 ile elektrik ve ısı enerjisi sağlanarak; kalite ve ekonomik katkı kazanılmakta ayrıca yakıt rezervlerinin azaldığı günümüzde çevre ve ekonomiye katkımızı sürdürmekteyiz.

Isı geri kazanım tesisimiz ile yakıt tüketimini azaltmakta, termal kirliliğin önüne geçilmekte, daha kısa sürede proses gerçekleştirmekte ve ekonomik tasarruf elde edilmektedir.

Atık Su Arıtma Tesisimiz
 ile yasal mevzuatlar çerçevesinde atık suları çevre ve insan sağlığına zararsız hale gelecek şekilde arıtmakta, zararlı kirletici parametreler limit değerlerin altına indirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilmekte ve bu sayede çevre ve insan sağlığına katkı temin edilerek gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlanmaktadır.

Atıklar lisanslı geri kazanım kuruluşlarına verilmekte olup böylelikle geri kazanım/bertarafı sağlanmakta ve çevreye zarar vermesi engellenmiş olmaktadır.

Nuryıldız, üretiminin her aşamasında “Doğaya dost, insana saygı!” ilkesinden hareketle belirlediği çevre politikasını;

  • Çevrenin korunması, çevre kirlenmesinin azaltılması ve önlenmesi konusunda tüm kanun ve yönetmeliklere uymak
  • Üretimini çevreye, insan sağlığına zarar vermeyen ve doğal kaynak tüketimini azaltan yöntem ve teknolojiler ile gerçekleştirmek
  • Üretim ve her türlü hizmetinde verimliliğe olabildiğince dikkat ederek enerji ve hammadde kullanımı konularında tasarruf yapmak
  • Her türlü atık azaltımı, geri kazanma ve yeniden kullanma ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak
  • Çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini çevre konusunda bilinçlendirmek olarak belirleyerek kurulduğu yıldan beri aynı çevre bilinciyle hareket eden, doğaya ve insan sağlığına gösterdiği özenle sektöründe örnek bir firma olmuştur.